જાડુંપાતળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાડુંપાતળું

  • 1

    જાડું કે પાતળું ગમે તેવું; જેવું હોય તેવું કે તેટલું.