જાડી ચામડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાડી ચામડી

  • 1

    લાગણી ન થાય એવું કઠણ દિલ હોવું તે.