જાડો રોટલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાડો રોટલો

  • 1

    હલકું પાતળું ખાવાનું; ગુજારા જોગ અન્ન.