ગુજરાતી

માં જાણણહારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાણણહાર1જાણણહારું2

જાણણહાર1

વિશેષણ

  • 1

    જાણનારું.

મૂળ

'જાણવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં જાણણહારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાણણહાર1જાણણહારું2

જાણણહારું2

વિશેષણ

  • 1

    જાણનારું.

મૂળ

'જાણવું' ઉપરથી