જાણ્યે અજાણ્યે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાણ્યે અજાણ્યે

અવ્યય

  • 1

    જાણતાં કે અજાણતાં; વગર ઇરાદે.