જાણી જોઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાણી જોઈ

  • 1

    જાણતાં છતાં; ઇરાદાથી.