જાણી જોઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાણી જોઈને

  • 1

    જાણતાં છતાં; ઇરાદાથી.