જાતનું અડધું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાતનું અડધું

  • 1

    તકલાદી શરીરનું; નબળા બાંધાનું.