જાતિવ્યવહાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાતિવ્યવહાર

પુંલિંગ

  • 1

    જાતિવહેવાર; જ્ઞાતિ જ્ઞાતિ વચ્ચેનો ખાધાપીધાનો વ્યવહાર.