જાતિવિશેષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાતિવિશેષ

પુંલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    અમુક ખાસ જાતિભેદ; 'સ્પીશીઝ'.