જાત ઉપર જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાત ઉપર જવું

  • 1

    જાતિસ્વભાવ કે મૂળસ્વભાવ દાખવવો.

  • 2

    મિજાજ કરવો.