ગુજરાતી

માં જાદુકપટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુકપટ1જાદૂકપટ2

જાદુકપટ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    જાદુ અને કપટ.

ગુજરાતી

માં જાદુકપટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુકપટ1જાદૂકપટ2

જાદૂકપટ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    જાદુ અને કપટ.