ગુજરાતી

માં જાદુખોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુખોર1જાદૂખોર2

જાદુખોર1

વિશેષણ

 • 1

  જાદુ જાણનાર; જાદુગર.

ગુજરાતી

માં જાદુખોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુખોર1જાદૂખોર2

જાદૂખોર2

વિશેષણ

 • 1

  જાદુ જાણનાર; જાદુગર.

પુંલિંગ

 • 1

  જાદુ જાણનાર; જાદુગર.

પુંલિંગ

 • 1

  જાદુ જાણનાર; જાદુગર.