જાદુખોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદુખોર

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    જાદુ જાણનાર; જાદુગર.

જાદૂખોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદૂખોર

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    જાદુ જાણનાર; જાદુગર.