ગુજરાતી

માં જાદુગરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુગર1જાદૂગર2

જાદુગર1

પુંલિંગ

  • 1

    જાદુનું કામ કરનાર.

ગુજરાતી

માં જાદુગરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુગર1જાદૂગર2

જાદૂગર2

પુંલિંગ

  • 1

    જાદુનું કામ કરનાર.