ગુજરાતી

માં જાદુગરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુગરી1જાદૂગરી2

જાદુગરી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જાદુની વિદ્યા.

 • 2

  જાદુનું કામ.

ગુજરાતી

માં જાદુગરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુગરી1જાદૂગરી2

જાદૂગરી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જાદુની વિદ્યા.

 • 2

  જાદુનું કામ.