જાદુગરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદુગરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જાદુની વિદ્યા.

 • 2

  જાદુનું કામ.

જાદૂગરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદૂગરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જાદુની વિદ્યા.

 • 2

  જાદુનું કામ.