ગુજરાતી

માં જાદુગીરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુગીર1જાદૂગીર2

જાદુગીર1

પુંલિંગ

  • 1

    જાદુનું કામ કરનાર.

ગુજરાતી

માં જાદુગીરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુગીર1જાદૂગીર2

જાદૂગીર2

પુંલિંગ

  • 1

    જાદુનું કામ કરનાર.