ગુજરાતી

માં જાદુગીરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુગીરી1જાદૂગીરી2

જાદુગીરી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જાદુની વિદ્યા.

 • 2

  જાદુનું કામ.

ગુજરાતી

માં જાદુગીરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુગીરી1જાદૂગીરી2

જાદૂગીરી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જાદુની વિદ્યા.

 • 2

  જાદુનું કામ.