જાદુગીરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદુગીરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જાદુની વિદ્યા.

 • 2

  જાદુનું કામ.

જાદૂગીરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદૂગીરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જાદુની વિદ્યા.

 • 2

  જાદુનું કામ.