ગુજરાતી

માં જાદુમંતરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુમંતર1જાદૂમંતર2

જાદુમંતર1

પુંલિંગ

  • 1

    જાદુનો મંત્ર.

ગુજરાતી

માં જાદુમંતરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાદુમંતર1જાદૂમંતર2

જાદૂમંતર2

પુંલિંગ

  • 1

    જાદુનો મંત્ર.