જાદરનું કપડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદરનું કપડું

  • 1

    કન્યાને પરણાવતાં પહેરાવાય છે તે-જાદર.