જાદવાસ્થાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાદવાસ્થાળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જાદવોની અંદર અંદર થયેલી લડાઈ.

  • 2

    લાક્ષણિક એક વર્ગનાં માણસોની માંહોમાંહેની લડાઈ.