જાનગરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાનગરું

વિશેષણ

  • 1

    નુકસાન કરનાર.

  • 2

    જાન દીધે યા નુકસાન ખમ્યે મળે એવું.