જાનથી બેજાન કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાનથી બેજાન કરવું

  • 1

    મારી નાખવું; ભયંકર નુકસાન કરવું.