ગુજરાતી

માં જાનિસારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાનિસાર1જાંનિસાર2

જાનિસાર1

વિશેષણ

  • 1

    પ્રાણને ભોગે સેવા કે ભક્તિ કરે એવું.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં જાનિસારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જાનિસાર1જાંનિસાર2

જાંનિસાર2

વિશેષણ

  • 1

    જાનનિસાર; પ્રાણ ને ભોગે સેવા કે ભક્તિ કરે એવું.