જાન પર આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાન પર આવવું

  • 1

    જીવ પર જોખમ આવવું.

  • 2

    મરણિયા થવું.