જાન મેળવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાન મેળવવી

  • 1

    જાનને તૈયાર કરી લઈ જવાની ધામધૂમ કરવી.