જાપતો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાપતો મૂકવો

  • 1

    ચોકી પહેરા જેવો બંદોબસ્ત કરવો કે ગોઠવવો.