જાપતો રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાપતો રાખવો

  • 1

    કાબૂમાં રાખવું; બંદોબસ્ત કરી સંભાળવું.