ગુજરાતી

માં જામની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જામ1જામ2જામ3

જામ1

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

 • 1

  પ્યાલો.

ગુજરાતી

માં જામની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જામ1જામ2જામ3

જામ2

પુંલિંગ

 • 1

  ખાંડની ચાસણીમાં ફળ ભેળવીને કરેલો મુરબ્બો.

ગુજરાતી

માં જામની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જામ1જામ2જામ3

જામ3

પુંલિંગ

 • 1

  જામસાહેબ; જામનગરના દરબારનો ઇલકાબ.

 • 2

  એક પહોર.

 • 3

  [?] જામફળ.