જામિન થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જામિન થવું

  • 1

    બીજાની જોખમદારી પોતા પર લેવાની કબૂલાત આપવી.