જારબાજરી થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જારબાજરી થઈ જવું

  • 1

    સોંઘું સસ્તું થઈ જવું; મહત્ત્વ ઘટી જવું.