જાહેરનામું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાહેરનામું કાઢવું

  • 1

    તે બહાર પાડવું; જાહેર કરવું.