જાહેરસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાહેરસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જાહેર જગાએ અને સૌને માટે થતી સભા.