જાહાચિઠ્ઠી બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જાહાચિઠ્ઠી બાંધવી

  • 1

    જાસાની ચિઠ્ઠી છાનીમાની ક્યાંય લગાવવી, મૂકવી.