ગુજરાતી

માં જિભાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જિભાળ1જિભાળું2

જિભાળ1

વિશેષણ

 • 1

  બહુબોલું; અસભ્ય.

 • 2

  ભૂંડું (શબ્દ-વેણ).

મૂળ

જીભ ઉપરથી

ગુજરાતી

માં જિભાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જિભાળ1જિભાળું2

જિભાળું2

વિશેષણ

 • 1

  બહુબોલું; અસભ્ય.

 • 2

  ભૂંડું (શબ્દ-વેણ).

મૂળ

જીભ ઉપરથી