જિલ્લા પંચાયત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જિલ્લા પંચાયત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જિલ્લાનું બોર્ડ કે તેની પંચાયત.