જિલ્લા બોર્ડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જિલ્લા બોર્ડ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    જિલ્લાનું બોર્ડ કે તેની પંચાયત.