જીણ બાઝવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીણ બાઝવું

  • 1

    કેરીના મરવાનું જીણનું પડ કઠણ થવું.