જીભના કકડે કકડા થઈ જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભના કકડે કકડા થઈ જવા

  • 1

    કહી-કહી, સમજાવીને થાકવું.