જીભનો કૂચો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભનો કૂચો કરવો

  • 1

    કહી કહીને થાકી જવું.