જીભનું કરડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભનું કરડું

  • 1

    આકરું બોલનાર.