જીભને ટેરવે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભને ટેરવે

  • 1

    મોઢે; પાઠે; યાદ.