જીભનું સાચું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભનું સાચું

  • 1

    સાચું બોલનાર.