જીભ આડી વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ આડી વાળવી

  • 1

    વાંકું બોલવું.

  • 2

    બોલતા અટકવું.