જીભ કરડીને મરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ કરડીને મરવું

  • 1

    (પ્રાયઃ શરમના માર્યા) આપઘાત કરવો.