જીભ કસોજી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ કસોજી કરવી

  • 1

    ગંદા-અપશબ્દ બોલવા.