જીભે કાંટા પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભે કાંટા પડવા

  • 1

    તરસથી જીભ લૂખી પડી જવી.