જીભ કાપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ કાપવી

  • 1

    જીભે કાપ પડવો.

  • 2

    બોલતું બંધ થવું.

  • 3

    બોલતું બંધ કરવું.