જીભ ઝાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ ઝાલવી

  • 1

    બોલતું રોકવું કે રોકાવું.