જીભ મોંમાં ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ મોંમાં ઘાલવી

  • 1

    બોલતાં અટકવું.