જીભ મોંમાં વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ મોંમાં વાળવી

  • 1

    બોલતાં અટકવું.